Important Notice

 
ประกาศ

เรียน ลูกค้า โรงแรมในเครือ เคป แอนด์ แคนทารี ที่ได้ซื้อคูปองห้องพักผ่านทาง Ensogo

เนื่องจากในวันที่ 21 มิ.ย. 2559 ที่ผ่านมา บริษัท ENSOGO THAILAND ได้ปิดตัวลงกะทันหัน จากปัญหาภายในบริษัท โดยไม่มีคำขอชี้แจงใดๆ จากทาง ENSOGO ทั้งต่อลูกค้าที่ซื้อคูปอง และผู้ค้าที่ลงโฆษณาขายสินค้ากับทาง ENSOGO รวมถึงลูกค้าของโรงแรมในเครือ เคป แอนด์ แคนทารี ด้วย ทำให้ส่งผลกระทบและเกิดความไม่ชัดเจนขึ้น แต่ปัญหาดังกล่าว เป็นปัญหาของทาง ENSOGO เท่านั้น

เพื่อไม่ให้ลูกค้าของโรงแรมในเครือ เคป แอนด์ แคนทารี เกิดความกังวลเรื่องการใช้คูปอง ดังนั้น ทาง บริษัทได้มีมติ ให้ลูกค้าที่ซื้อคูปองโรงแรมในเครือ เคป แอนด์ แคนทารี ในช่วงวันที่ 28 มี.ค. 59 – 18 เม.ย. 2559 ที่ยังไม่ได้ใช้คูปอง สามารถนำคูปองมาใช้ได้ตามปกติ จนถึงวันที่ 31 ต.ค. 59

หากลูกค้ามีข้อสงสัย หรือ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมล์ โรงแรมในเครือ เคป แอนด์ แคนทารี ตามรายละเอียดที่ระบุไว้บนคูปอง Ensogo


ประกาศมาเพื่อทราบ
คณะผู้บริหาร โรงแรมในเครือ เคป แอนด์ แคนทารี
Lastest News | Press Room | Careers | Site Map